مدیریت هسته گزینش دانشگاه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : شمس الدین شمسی    

سمت : مدیر هسته گزینش      

درجه علمی : مربی رشته پرستاری

تلفن محل کار:    04432220690

آدرس محل کار : ارومیه بلوار رسالت انتهای کوی اورژانس ستاد دانشگاه ساختمان مدیریت هسته گزینش

 

                                                                        کارکنان حوزه

 

نام و نام خانوادگی : مهدی قربانزاده    

سمت : جانشین مدیر هسته گزینش و رئیس اداره مصاحبه و امتحانات

تلفن محل کار:  04432220631-  04431937313

 

نام و نام خانوادگی : حسین خوش زبان    

سمت : رئیس اداره تحقیقات و ارزیابی

تلفن محل کار:    04431937292

 

نام و نام خانوادگی : عمار قلی پور    

سمت : مسئول دفتر مدیریت هسته گزینش

تلفن محل کار:  04432220690-  04431937311

 

تنظیمات قالب