مدیریت هسته گزینش دانشگاه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در گزینش:

1- تکمیل فرم اطلاعات فردی یا مراجعه به سایت https://gozinesh.umsu.ac.ir  

2-  سه قطعه عکس 4*

3-   تصویر کارت ملی (پشت و رو)

4-   تصویر شناسنامه از تمامی صفحات

5-   تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا پایان طرح

6- در صورت داشتن کارت بسیجی و سوابق ایثارگری ( تصویر مدارک)

تنظیمات قالب